Warning: strpos() [function.strpos]: Empty needle in /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/lib/plugins/translation2/action.php on line 53

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/lib/plugins/translation2/action.php:53) in /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/inc/actions.php on line 163
cpu-arch:intro [Krystian Bacławski Wiki]
 

Wprowadzenie

Klasyfikacja architektur

Zastosowania

 • CPU - komputery domowe, serwery, obliczenia naukowe
 • GPU / PPU - obliczenia związane z grafiką, obliczenia naukowe
 • DSP - przetwarzanie sygnałów
 • FPGA - specjalistyczne układy (koprocesor)
 • MCU - urządzenia osadzone
 • SoC - urządzenia zintegrowane

Warunki użytkowania

 • urządzenia przenośne - mała bateria
 • radiation-hardened

Taksonomia Flynn'a

skalar wektor
jedna instrukcja SISD SIMD
wiele instrukcji MISD MIMD

Komunikacja z pamięcią

 • Harvard
 • modified Harvard
 • von Neumann

Model teoretyczny

Model teoretyczny maszyny:

 • stosowa
 • akumulatorowa
 • rejestrowa

Rejestry specjalnego przeznaczenia.

Zestaw instrukcji

 • CISC
 • RISC
 • VLIW
 • EPIC
 • MISC

Architektura listy instrukcji

Tryby pracy

Zazwyczaj tylko dwa:

 • normalny / użytkownika
 • uprzywilejowany / systemu operacyjnego

Wirtualizacja dokłada jeszcze:

 • natywny
 • wirtualizacja

ARM ma, aż siedem trybów przy czym aż sześć jest uprzywilejowanych.

Rejestry

Ogólnego przeznaczenia:

 • całkowitoliczbowe
 • zmiennopozycyjne
 • wektorowe
 • wskaźnik instrukcji (PC)
 • wskaźnik stosu (SP) lub rejestr skoku (LR)
 • flagi warunkowe (CCR)

Trybu uprzywilejowanego:

 • kontrola translacji pamięci
 • obsługa przerwań
 • dostęp do urządzeń zewnętrznych

Często spotyka się rejestry przechowujące stałe np. 0 lub 1 lub wręcz całe zestawy stałych (stałe zmiennopozycyjne).

Operandy

Rodzaje operandów ze względu na położenie danych:

 • memory-memory - maszyna stosowa
 • register-memory
 • load-store - architektury RISC

Rozmiar operandu jest zależny od zaimplementowanych słów maszyny.

Typ operandu:

 • wartość (stała)
 • rejestr (pobieranie rejestru)
 • tryb adresowania (wyłuskanie wskaźnika)

Wartość operandu:

 • liczby:
  • całkowita (kod uzupełnieniowy do dwóch)
  • zmiennopozycyjna (IEEE-754)
  • dziesiętna (BCD)
 • adres
 • znak

Maksymalna ilość operandów danej instrukcji zależy od architektury maszyny:

 • 0 operandów - maszyna stosowa,
 • 1 operand - maszyna z akumulatorem,
 • >=2 operandów - maszyny rejestrowe, w RISC przeważnie 3 operandy (A = B + C).

Jeśli operand jest wskaźnikiem to wymaga dereferencji.

Tryby adresowania:

LD Rx,(Ry) => Rx = *Ry
LD Rx,D(Ry) => Rx = *(Ry + D)
LD Rx,(Ry)+ => Rx = *(Ry++)
LD Rx,-(Ry) => Rx = *(--Rx)
LD Rx,(Ry,Rz) => Rx = *(Ry + Rz * Rx.size)
LD Rx,D(Ry,[Rz]) => Rx = *(D + Ry + *Rz * Rx.size)

Dostęp do pamięci może być:

 • wyrównany - adres podzielny przez rozmiar danych, czasami wymuszane,
 • niewyrównany - najczęściej wolniejszy niż poprzedni.

Kodowanie instrukcji

Słowo instrukcji musi przechowywać informacje o:

 • rodzaju instrukcji
 • operandach (typ i wartość)

Słowo instrukcji może mieć długość:

 • stałą - architektury RISC
kod oper1 oper2 oper3 instrukcja
10 1 2 3 ADD R1,R2,R3
12 4 addr LD R4,(addr)
 • zmienną - architektury CISC
 • połączenie w/w - architektury VLIW, EPIC

Inne sposoby na radzenie sobie z długością rozkazów:

 • kompresja słów - IBM CodePack:
  • wymaga dodatkowego sprzętu - tabele adresów skoków
  • wsparcie kompilatora
  • uniemożliwia stosowanie kodu samo-modyfikującego się
 • zredukowana lista rozkazów - ARM Thumb
  • zredukowana liczba możliwych operandów
  • ograniczenie wielkości stałych

Instrukcje

Normalne operacje:

 • transfer danych (pamięć ⇔ rejestry)
 • arytmetyczno-logiczne (add, mul, and, or, shift, rotate)
 • zmiennoprzecinkowe
 • dziesiętne
 • wektorowe
 • ciągi znaków
 • bitowe
 • kontroli przepływu (skoki, podprocedury)
 • grafika / szyfrowanie / etc.
 • debugowanie
 • interakcja z pamięcią podręczną
 • synchronizacja

Kontrola przepływu:

 • skoki warunkowe i bezwarunkowe,
 • skoki absolutne i względem PC,
 • skoki i powroty z podprocedur.

Uwaga! Maszyna wcale nie musi implementować sprzętowo stosu. Może mieć rejestr, w którym jest odkładany adres powrotu.

Operacje uprzywilejowane:

 • komunikacja z urządzeniami
 • obsługa przerwań
 • zarządzanie translacją adresów

Przerwania

Źródło przerwania:

 • zewnętrzne (asynchroniczne)
  • urządzenie zewnętrzne
  • licznik czasu
  • restart maszyny
  • stan wyjątkowy (brak zasilania, przekroczenie dopuszczalnej temperatury)
 • wewnętrzne (synchroniczne)
  • niewłaściwa instrukcja
  • przejście do systemu operacyjnego
  • błąd translacji adresu
  • błąd instrukcji (dzielenie przez zero, wyjście poza zakres, etc.)
  • śledzenie

Synchroniczne może się zdarzyć w następujących fazach wykonania instrukcji:

 • pobieranie,
 • dekodowanie,
 • wykonanie.

Przerwania można maskować, czyli blokować ich odbiór - możliwe jedynie w przypadku zewnętrznych.

Przerwania mogą posiadać priorytet - istnieje wtedy możliwość zagnieżdżania procedury obsługi przerwania.

Przerwania nie muszą zachowywać stanu maszyny (ang. imprecise), choć jest to bardzo pożądana cecha by móc powrócić do programu w miejscu jego przerwania (ang. precise).

Obsługa przerwań:

 • specjalne instrukcje (przerwanie programowe, powrót z przerwania)
 • wektor przerwań,
 • procedura obsługi.

Komunikacja ze światem zewnętrznym

 • Pamięć RAM
 • Cache
 • DMA
 • Urządzenia I/O (porty lub MMIO)

Mierzenie wydajności procesorów

Zwiększanie wydajności

 • ILP - Instruction Level Parallelism
 • DLP - Data Level Parallelism
 • TLP - Thread Level Parallelism

Kryteria

 • koszt
 • powierzchnia
 • zużycie energii
 • wydajność obliczeniowa

Benchmarki

 • SPECInt
 • SpecFP
 • TPC

Źródła

 
cpu-arch/intro.txt · Last modified: 2010/05/21 19:21 by Krystian Bacławski
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki