Warning: strpos() [function.strpos]: Empty needle in /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/lib/plugins/translation2/action.php on line 53

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/lib/plugins/translation2/action.php:53) in /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/inc/actions.php on line 163
lisp-sem [Krystian Bacławski Wiki]
 

Seminarium: Rodzina języków LISP

Streszczenie

Kilka z cytatów ze strony http://lispers.org:

 1. Lisp is worth learning for the profound enlightenment experience you will have when you finally get it; that experience will make you a better programmer for the rest of your days, even if you never actually use Lisp itself a lot. Eric Raymond, “How to Become a Hacker”
 2. Lisp has jokingly been called “the most intelligent way to misuse a computer”. I think that description is a great compliment because it transmits the full flavor of liberation: it has assisted a number of our most gifted fellow humans in thinking previously impossible thoughts. Edsger Dijkstra, CACM, 15:10
 3. Lisp … made me aware that software could be close to executable mathematics. L. Peter Deutsch
 4. Lisp is a programmable programming language. John Foderaro, CACM, September 1991
 5. Lisp is a language for doing what you've been told is impossible. Kent Pitman
 6. Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden slow implementation of half of Common Lisp.

Na seminarium zajemiemy się poznawaniem języków z rodziny Lisp. Żadna wcześniejsza styczność z tym językiem nie jest wymagana.

Program

Będziemy się zajmować co najmniej trzema odmianami LISPa:

Skupimy się na omówieniu:

 • języka Common Lisp,
 • technik wykorzystania makr do metaprogramowania,
 • modelu obiektowego,
 • różnicach między dialektami.

Prezentacja

Poniżej znajdziecie kilka rad odnośnie przygotowania prezentacji na seminarium. Dobrym pomysłem jest poszukanie na internecie informacji o tym jak nie należy robić prezentacji ;-)

Należy:

 • Odpowiedź sobie na pytanie: “Co chce przekazać uczestnikom seminarium?”.
 • Nadać prezentacji odpowiednią strukturę.
 • Wymagać od uczestników interakcji.
 • Przeprowadzić próbę generalną!

Błędy:

 • Nieczytelne slajdy:
  • za dużo wierszy na stronie,
  • jasnozielony lub żółty kolor,
  • małe czcionki,
 • Mówienie cicho i/lub do ściany.
 • Czytanie ze slajdów.
 • Brak treningu.
 • Nieprzestrzeganie ram czasowych.

Być może dobrym pomysłem byłoby:

 • umieszczanie większych przykładów i ich wytłumaczenie,
 • ożywienie widowni poprzez zadanie prostego przykładu do zaprogramowania (maksimum kilka linii),
 • zrobienie kilku ćwiczeń z książek celem przekonania się na własnej skórze co może być skomplikowane / nietypowe / w inny sposób ciekawe (i podzielenie się tym z widownią),
 • pobieżne zaprezentowanie możliwości biblioteki standardowej przy omawianiu danego tematu.

Tematy

UWAGA: Oficjalna strona przedmiotu jest tutaj :!:

Podstawy Common Lisp

Typy danych (2h)

Program:

 • liczby całkowite, wymierne, zmiennoprzecinkowe, urojone
 • znaki i ciągi znakowe
 • symbole
 • listy
 • sekwencje
 • wektory
 • tablice
 • tablice mieszające
 • struktury

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – 3, 4, 8, 9, 12
 • Practical Common Lisp – 10, 12

Funkcje i zmienne (1h)

Program:

 • zasięg widoczności
 • przypisanie i referencje
 • funkcje jako wartości pierwszego rzędu
 • funkcje anonimowe, domknięcia, currying

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – 6
 • On Lisp – 4, 5, 6
 • Practical Common Lisp – 5, 6

Instrukcje sterujące (1h)

Program:

 • grupowanie instrukcji
 • instrukcje warunkowe
 • instrukcje iterujące
 • wyjątki

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – 5
 • Practical Common Lisp – 7, 19, 20, 22

Wprowadzenie do makr (1h)

Program:

 • definiowanie
 • rozwijanie
 • makra w trakcie parsowania i kompilacji

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – 10
 • On Lisp – 7, 8
 • Practical Common Lisp – 8, 9

Obsługa wejścia-wyjścia (1h)

Program:

 • strumienie
 • ścieżki
 • pliki i katalogi

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – 7
 • Practical Common Lisp – 14, 15, 18

Biblioteka standardowa (1h)

Przegląd operacji na:

 • sekwencjach
 • listach
 • ciągach znakowych, etc.

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – D
 • Practical Common Lisp – 11

Common Lisp Object System

Wprowadzenie do CLOS (2h)

Program:

 • Ewolucja systemów obiektowych w Common Lisp.
 • Różnice między CLOS, a modelami obiektowymi z innych języków.
 • Podstawy CLOS:
  • klasy, sloty, instancje,
  • funkcje uogólnione, metody,
  • dziedziczenie, enkapsulacja,
  • kombinatory metod (dynamiczny dispatching), multimetody,
 • Jakieś przykłady.

Materiały:

 • On Lisp – 25
 • ANSI Common Lisp – 11, 17
 • Practical Common Lisp – 16, 17, przykłady 23-31
 • Object-Oriented Programming in Common Lisp: A Programmer's Guide to CLOS

Meta-object Protocol (2h)

Program:

 • Czym jest MOP?
 • Związek między CLOS, a MOP.

Materiały:

Metaprogramowanie

Programowanie z użyciem makr (2h)

Program:

 • Idea programowania bottom-up.
 • Wprowadzenie do makr.
 • Ekspansja.
 • Kiedy używać makr?
 • Makra readera.
 • Przejmowanie zmiennych.
 • Jakiś większy przykład użycia (eleminacja boiler-plate code).

Materiały:

 • ANSI Common Lisp – 10
 • On Lisp – 7, 8, 9, 17
 • Practical Common Lisp – 8, 9
 • Let Over Lambda – 2, 3, 4

Techniki pisania makr (2h)

Program:

 • Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu makr.
 • Obliczenia w trakcie kompilacji.
 • Makra anaforyczne (celowe przechwytywanie zmiennych).
 • Makra zwracające funkcje.
 • Metamakra (makra definiujące makra).
 • Przykłady (z niżej wymienionych książek/rozdziałów).

Materiały:

 • On Lisp – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Let Over Lambda – 5, 6

Scheme

Scheme vs. Common Lisp (2h)

Program:

 • Filozofia Scheme (minimalizm).
 • Różnice w podstawowych konstrukcjach.
 • Rozróżnienie NIL i false.
 • Lisp-1 vs. Lisp-2.
 • Higieniczne makra.
 • Pełne kontynuacje.
 • Brak dynamicznych zasięgów.
 • Biblioteka R6RS.
 • SLIB i SRFI.

Materiały:

Kontynuacje (1h)

Program:

 • Klasyfikacja i zastosowanie kontynuacji.
 • Continuation Passing Style.
 • Obliczenia niedeterministyczne.

Materiały:

 • Teach Yourself Scheme in Fixnum Days – rozdziały 13-14.
 • On Lisp – 20.
 • Yet Another Scheme Tutorial – 16.
 • Structure and Interpretation of Computer Programs – 4.3.

Clojure

W opracowywaniu slajdów mogą się przydać prezentacje zamieszczone w serwisach wylistowanych w punkcie prezentacje video na dole bieżącej strony.

Filozofia Clojure (1h)

Program:

 • Związek z JVM.
 • Promowanie programowania czysto funkcyjnego.
 • Trwałe struktury danych.
 • Odejście od programowania obiektowego (w klasycznym sensie).
 • Niemodyfikowalny stan: rozdział na wartość, stan, tożsamość.
 • Programowa pamięć transakcyjna.

Materiały:

Clojure vs. Common Lisp (2h)

FIXME Uzupełnić!

Program:

 • Różnice w podstawowych konstrukcjach.
 • Wbudowane struktury danych.

Materiały:

 • Practical Clojure – 2, 3, 4, 5.
 • Clojure for Lisp Programmers 1 2

Programowanie współbieżne i równoległe (1-2h)

Program:

 • Porównanie dostępnych mechanizmów.
 • Referencje i operacje transakcyjne.
 • Operacje atomowe.
 • Korzystanie z asynchronicznych agentów.
 • Zmienne przypisane do wątku.
 • Walidatory i obserwatorzy.
 • Futures, promises.

Materiały:

Programowanie modularne i obiektowe (1-2h)

Program:

 • Symbole, przestrzenie nazw.
 • Typy danych, protokoły, multimetody.
 • Łączenie z Javą.

Materiały:

 • Practical Clojure – 7, 9, 10, 13.

Specjalizowane dialekty Lisp-u

Nyquist (2h)

Zarezerwowane dla Darka Jackowskiego.

Program:

 • Czym jest Nyquist?
 • Podstawowe pojęcia (zachowania, dźwięki, transformacje)
 • Obsługa dźwieków i funkcje pomocnicze)
 • Filtry
 • Generatory
 • DSP, FFT, LCP
 • Biblioteki (synteza, filtry)

Materiały:

Emacs Lisp (1-2h)

Program:

 • Rozszerzalność edytora Emacs.
 • Różnice między Emacs Lisp, a CL i Scheme.
 • Przykłady rozszerzeń edytora Emacs z omówieniem wywołań bibliotecznych.

Materiały:

Script-Fu (1h)

Program:

 • Zastosowania Script-Fu.
 • Związek Script-Fu ze Scheme.
 • Biblioteka funkcji.
 • Omówienie przykładowych skryptów rozszerzających funkcjonalność GIMP-a.

Materiały:

ACL2 (2h)

Program:

 • Czym jest ACL2?
 • Zastosowania w przemyśle.
 • Składnia twierdzeń.
 • Przykładowe dowody.
 • Porównanie z innymi systemami dowodzenia twierdzeń (Isabelle/HOL, Coq, etc.)

Materiały:

Różności

Dedykowane rozwiązania sprzętowe i programowe (1-2h)

Program:

 • Maszyny Lisp-owe
 • Systemy operacyjne napisane w Lisp-ie

Materiały:

Lisp w systemach wbudowanych (1h)

Program:

 • Prezentacja kompilatora ECL
 • Prezentacja możliwości środowiska ECL
 • Osadzanie kodu lispowego w języku C

Materiały:

Rozszerzanie Common Lisp przy pomocy bibliotek C (1h)

Program:

 • Opis procesu wrappowania kodu C do Lispa.

Materiały:

Programowanie zorientowane kontekstowo (1h)

Program:

 • Czym jest COP (Context Oriented Programming)?
 • Opis biblioteki ContextL.

Materiały:

Programowanie reakcyjne w Lispie (1h)

FIXME Uzupełnić!

Techniki kompilacji programów Lispowych (2h)

FIXME Uzupełnić!

Program:

 • Kompilacja Lispu do C.

Materiały:

Inne

Można szukać ciekawego tematu na którejś z konferencji wylistowanej tu: Lisp conferences list i przygotować z tego prezentację.

Odnośniki

Implementacje

Common Lisp

Scheme

Książki

Płatne

Darmowe

Dokumentacja

Serwisy tematyczne

Prezentacje video

 
lisp-sem.txt · Last modified: 2010/12/15 18:09 by Krystian Bacławski
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki