Warning: strpos() [function.strpos]: Empty needle in /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/lib/plugins/translation2/action.php on line 53

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/lib/plugins/translation2/action.php:53) in /home/dealer/kasat/pkg/cahir/web/html/inc/actions.php on line 163
net-prog [Krystian Bacławski Wiki]
 

Programowanie usług sieciowych

Streszczenie

Wykład ma za zadanie rozszerzyć część praktyczną wykładu z sieci komputerowych. Rozpoczniemy od opisywania interfejsu programisty systemów operacyjnych z rodziny Unix. Poznamy mechanizmy służące do budowania aplikacji korzystających z gniazd sieciowych. Przyjrzymy się protokołom transportowym: TCP, UDP, SCTP, DCCP; warstwy sieci: IP, ICMP; warstwy danych: Ethernet, ARP. Zapoznamy się ze wzorcami projektowymi, które umożliwią nam zorganizowanie poznanych mechanizmów w wygodne narzędzia programistyczne, które są użyteczne do implementacji usług sieciowych opartych na protokołach wyższych warstw. Następnie porzucimy niskopoziomowe aspekty programowania sieciowego i zajmiemy się prototypowaniem usług sieciowych. W tym celu użyjemy języka Python i platformy Twisted. Poznamy jak szybko i łatwo zaimplementować klient-serwer wykorzystujący protokoły SSH, HTTP, DNS. Przy okazji przybliżymy sobie funkcjonalność tych protokołów. Wykład skończy się omówieniem protokołów warstwy prezentacji, służących do szyfrowania i kompresji przesyłanych danych. Nauczymy się pisać aplikacje korzystające z protokołów TLS i DTLS.

Wymagania

 1. Co najmniej dobra znajomości języka C i systemu operacyjnego Linux (lub innego z rodziny Unix).
 2. Umiejętność używania narzędzi gcc, make, gdb, strace,
 3. Nawyk używania narzędzia man ;-)
 4. Dobra znajomości języka Python.
 5. Zaliczony przedmiot sieci komputerowe!

Program

Niskopoziomowa obsługa gniazd (7 wykładów)

Podstawy programowania z użyciem gniazd sieciowych

 1. Interfejs programisty systemu Unix:
  • procesy,
  • wątki,
  • gniazda BSD,
   • datagramowe,
   • strumieniowe,
  • sygnały i alarmy.
 2. Serwer i klient oparty na gniazdach blokujących:
  • omówienie protokołów transportowych:
   • TCP,
   • UDP,
   • SCTP,
   • DCCP.
  • opcje gniazd.
  • tolerowanie awarii połączeń,
  • rozwiązywanie nazw.

Zaawansowane programowanie z użyciem gniazd sieciowych

 1. Interfejs programisty systemu Unix:
  • dane pomocnicze dla operacji I/O – cmsg
  • scatter-gather I/O,
  • gniazda domenowe unix:
   • komunikacja międzyprocesowa,
   • przesyłanie otwartych deskryptorów,
   • przesyłanie uprawnień,
 2. Demony sieciowe:
  • samodzielne:
   • przywódca sesji,
   • porzucanie uprawnień,
  • środowisko izolowane – chroot,
  • współpraca z inetd,
  • logowanie – syslog.
 3. Asynchroniczna obsługa gniazdek:
  • asynchroniczność przy pomocy sygnałów,
  • uprzywilejowane komunikaty – out-of-band data,
  • nawiązywanie i akceptowanie połączeń,
  • obsługa zdarzeń związanych z:
   • gniazdami – epoll,
   • alarmami – timerfd,
   • sygnałami – signalfd.
 4. Zaawansowana operacje na gniazdach:
  • gniazda surowe:
   • IP – na przykładzie ICMP,
   • Ethernet – na przykładzie ARP,
  • rozgłaszanie,
  • multicasting.

Architektury i wzorce projektowe dla usług sieciowych (2 wykłady)

 1. Architektury:
  • Porównanie architektur aplikacji sieciowych:
   • peer-to-peer vs. client-server
   • płaskie vs. hierarchiczne
   • scentralizowane vs. zdecentralizowane
  • Porównanie modeli obsługi połączeń:
   • proces per klient
   • wątek per klient
   • sterowane zdarzeniami (event-driven)
   • zdarzenia vs. wątki vs. koprocedury
  • Protokoły:
   • bezstanowe vs. stanowe
   • tekstowe vs. binarne
 2. Wzorce projektowe:
  • Ogólne:
   • Factory, Producer-Consumer, Adapter, Policy, Mixin, Wrapper, Facade, Singleton, State, Proxy, Iterator, Bridge, Mediator, Observer,
  • Współbieżność:
   • Monitor Object, Thread Pool, Active Object, Leader/Followers, Half-Sync/Half-Async
  • Obsługa zdarzeń:
   • Reactor, Proactor, Acceptor/Connector, Asynchronous Completion Token

Prototypowanie usług sieciowych (4-5 wykładów)

 1. Wprowadzenie do platformy Twisted:
  • reactor – obsługa zdarzeń, nawiązywanie połączeń, nasłuchiwanie
  • fabryki – tworzenie obiektów obsługujących dane na połączeniu
  • protokoły – separacja obsługi gniazd sieciowych i danych
  • defereds – generowanie i obsługa zdarzeń
  • obsługa błędów
  • logowanie
  • niskopoziomowe mechanizmy:
   • transport – obiekt odpowiedzialny za wymianę danych na połączeniu,
   • łącznik (ang. connector) – obiekt gniazdka inicjującego połączenie,
   • port – obiekt gniazdka akceptującego połączenia,
 2. Implementacja usług:
  • protokoły:
   • transport – UDP, TCP, SSL, IPC, standardowe wejście-wyjście, pliki
   • bazowe protokoły – binarne (prefiksowe), tekstowe (liniowe), netstring, stanowe
   • dodatkowe właściwości protokołów (mixins) – pauzowalny, ograniczony czasowo (timeout)
   • polityki dla protokołów – ograniczenie przepustowości / ilości klientów / czasu sesji / etc.
  • fabryki:
   • protokołów klienckich,
   • protokołów serwerowych,
 3. Implementacja usług opartych na protokołach:
  • SSH – moduł twisted.conch,
  • HTTP – moduł twisted.web,
  • DNS – moduł twisted.names.

Komunikacja szyfrowana (1-2 wykłady)

 1. Wprowadzenie:
  • algorytmy szyfrujące:
   • wymiana kluczy symetrycznych,
   • uwierzytelnianie,
   • szyfrowanie danych sesji,
   • kod integralności danych.
  • certyfikaty X.509:
   • urzędy certyfikujące,
   • uwierzytelnianie użytkowników,
   • wydawanie i wycofywanie certyfikatów,
  • omówienie uzgadniania sesji TLS (ang. handshake):
   • zwykłe,
   • z uwierzytelnianiem użytkownika,
   • skrócone.
 2. Implementacja usług opartych o komunikację szyfrowaną:
  • porównanie implementacji protokołu TLS
  • protokoły:
   • TLS,
   • DTLS,
  • nieblokujące operacje na gniazdach TLS.

Literatura

Advanced Programming in the UNIX Environment @amazon.com

Title:   Advanced Programming in the UNIX Environment
Author:  W. Richard Stevens, Stephen A. Rago
Publisher: Addison-Wesley Professional; 2 edition (February 2, 2008)
ISBN-13:  978-0321525949

Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API @amazon.com

Title:   Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API
Author:  W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff
Publisher: Addison-Wesley Professional; 3 edition (November 24, 2003)
ISBN-13:  978-0131411555

Twisted Network Programming Essentials @amazon.com

Title:   Twisted Network Programming Essentials
Author:  Abe Fettig
Publisher: O'Reilly Media, Inc. (October 20, 2005)
ISBN-13:  978-0596100322

Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns @amazon.com

Title:   Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns
Author:  Frank Buschmann, Regine Meunier, Hans Rohnert, Peter Sommerlad, Michael Stal
Publisher: Wiley; 1 edition (August 8, 1996)
ISBN-13:  978-0471958697

Pattern-Oriented Software Architecture Volume 2: Patterns for Concurrent and Networked Objects @amazon.com

Title:   Pattern-Oriented Software Architecture Volume 2: Patterns for Concurrent and Networked Objects
Author:  Douglas Schmidt, Michael Stal, Hans Rohnert, Frank Buschmann
Publisher: Wiley; 1 edition (September 14, 2000)
ISBN-13:  978-0471606956

SSL and TLS: Theory and Practice @amazon.com

Title:   SSL and TLS: Theory and Practice (Information Security and Privacy)
Author:  Rolf Oppliger
Publisher: Artech House Publishers (September 30, 2009)
ISBN-13:  978-1596934474

Materiały pomocnicze

 
net-prog.txt · Last modified: 2010/05/21 15:51 by Krystian Bacławski
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki